Okulumuzda
eTwinning Projeleri
Yürütülmektedir.
etwinning

eTwinning Avrupada'ki
okullar için
oluşturulmuş bir
topluluktur.

eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak,
projeler geliştrimek, paylaşmak; kısacası
Avrupada'ki en heyecan verici öğrenme
topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir
parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı
okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler,
müdürler, kütüphaneciler vb.) yönelik bir platform
sunmaktır.

TPM Aktiviteleri